Slide_2
Slide_3
Slide_1

Эрх тэгш харилцаа

Хүүхэд, залуучуудыг нийгмийн гарал, үндэс угсаа, шашин шүтлэг, үзэл бодол, бэлгийн чиг хандлагаар нь ялгаварлан гадуурхалгүйгээр санал бодлыг нь хүлээн авч шийдвэр гаргах түвшинд хүргэх.

Оролцоо болон хамтын хөгжил

Хүүхэд, залуучуудын байгууллагуудын эрх тэгш, идэвхтэй оролцоонд үндэслэсэн хамтын ажиллагааг эрхэмлэх, НҮБ-ын үйл ажиллагаанд зөвлөх, үүнд хяналт тавих чиг үүрэгтэй гол байгууллага болоход оршино.

Нээлттэй байдал

НҮБ-д зөвлөх үүргийнхээ хүрээнд гүйцэтгэх дотоодын ажлаас бусад олон нийтэд чиглэсэн бүхий л үйл ажиллагааныхаа ил тод, нээлттэй байдлыг хангах, залууст ээлтэй орчинг бий болгохын төлөө ажилладаг.

15

Гишүүн

5

Үндсэн үйл ажиллагаа

60

Төгсөгч

Мэдээлэл солилцох уулзалт

ХАХНХЯам болон залуучуудын хөгжлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудтай хамтарсан сар бүрийн мэдээлэл солилцох уулзалт

Кино хэлэлцүүлэг

Киногоор дамжуулан нийгэм, тэр дундаа залуучуудад тулгамдсан аливаа асуудлыг хөндөн, залуустай тухайн киноны сэдвийн хүрээнд хэлэлцүүлэг өрнүүлэх өдөрлөг

НҮБ-ын номын булан

Их, дээд сургуулиуд, томоохон хотуудын номын сангуудад НҮБ болон түүний төрөлжсөн байгууллагуудын судалгаа, ном товхимлыг улирал бүр шинэчлэн байршуулдаг

U Days хөтөлбөр

Жил бүрийн 8-р сард тохиодог Олон улсын болон Монголын залуучуудын өдрүүдийг тохиолдуулан залуучуудын оролцоог дэмжсэн олон төрлийн цуврал үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг.

Бидний үнэт зүйлс

Зорилготой
Хариуцлагатай
Төлөөлөлтэй
Чадварлаг
Чөлөөт сэтгэлгээ
Бидэнтэй хамтран ажилладаг байгууллагууд
 
UNMN
UNDP
UNFPA
WHO
UNICEF
UNESCO
ILO
FAO
UNV
p1
p2
p3

MODEL UNESCO MONGOLIA 2015